פרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה לשנת 2018

הנחיות להגשת מועמדות לפרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה  לשנת 2018

במסגרת פרס זה יוענקו עד 3 תעודות הוקרה לפרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה אשר פורסמו בעיתונות הבינלאומית בשנה שקדמה למועד הכינוס השנתי.

 הוראות הגשה

-       על הפרסומים להיות מבוססים על עבודות שבוצעו בישראל

-       על המחבר הראשון להיות חבר מן המניין או חבר נלווה באיגוד הקרדיולוגי בישראל

-       כל מועמד רשאי להגיש עד 2 פרסומים בלבד.

-       יש לציין פרטי התקשרות מעודכנים של המחבר הראשון: מען, מספר טלפון נייד, דוא"ל.

-       אין מניעה להגיש פרסומים שהוגשו לפרס נויפלד,  אך פרסום שזכה בפרס נויפלד לא יוכל

        לזכות בנוסף גם בקטגוריה זו.

       

את הפרסום/ים יש לשלוח  יש לשלוח למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל

batiaziv@israel-heart.org.il

המועד האחרון להגשת המועמדותיום ראשון, 31  לדצמבר 2017