פרס החוקר צעיר ע"ש פרופ' י.י. קלרמן לשנת 2018

       הנחיות להגשת פרס החוקר צעיר ע"ש פרופי.יקלרמן לשנת 2018

הקרן מיועדת לחוקרים עד גיל 40 שנה בעת הגשת התקציר, שביצעו בישראל עבודה מקורית בתחום הקרדיולוגי. 

הוראות ההגשה:

 • יש לצרף מכתב מהחוקר המועמד (המחבר הראשון) המעיד על כך שהעבודה הינה מקורית, טרם הוצגה או פורסמה, בוצעה בישראל והחוקר מבקש להכלילה במסגרת התחרות לקרן זו.
 • את המכתב יש לכתוב על דף נייר חלק ולא על נייר המכתבים של המרכז הרפואי אליו שייך החוקר, על מנת למנוע זיהוי המוסד בעת שיפוט העבודות, הנעשה בשיטה "עיוורת".
 • יש לשלוח את המכתב בקובץ WORD או PDF כולל כל הפרטים.
  השופטים יקבלו את המסמך ללא פרטים מזהים ע"י מזכירות האיגוד.
 • יש לציין במכתב את תאריך הלידה המלא של החוקר ובנוסף את פרטי הקשר דוא"ל, מוסד רפואי, מספר טלפון נייד ומען לדואר רגיל.

-  המועמד  יכול להגיש עד עבודות בלבד.

 • יש לסווג את העבודה לאחת משתי הקטגוריות:  מדע בסיסי או עבודה קלינית.
 • יש לבחור קטגורית הצגה עפ"י רשימת הקטגוריות של כלל התקצירים של הכנס אליה מבקש החוקר לשייך את עבודתו, במידה ולא תיבחר להצגה בישיבת הפרס .
 • העבודות תישלחנה לשיפוט לצוות שופטים של מדע בסיסי או לצוות קליני בהתאם.
 • מתוך התקצירים שיוגשו להערכה, תיבחרנה 6 עבודות שתוצגנה במושב מיוחד בפני חבר שופטים במסגרת הכנס.
 • צוות שופטים יבחר מתוך 6 עבודות אלו, לאחר הצגתן, 3 עבודות שתזכינה בפרס כספי בהתאם לדירוגן (פרס ראשון, פרס שני ופרס שלישי).

על פי תקנון  הפרס יזכו בו רופאים וחוקר אחד שאינו רופא.

ניתן להגיש את ההצעה גם למועמדות לפרס נויפלד, אולם עבודה שתזכה בפרס נויפלד, לא תוכל להיכלל בתחרות  פרס קלרמן.

תקצירים שהוגשו לפרס קלרמן ולא זכו להיכלל בין 6 העבודות הטובות ביותר, יטופלו כתקציר רגיל במסגרת הכנס.

את התקציר בצרוף מכתב מהחוקר/ת בהתאם להנחיות יש לשלוח  באמצעות אתר הכינוס בלבד :

המועד האחרון להגשת המועמדותיום ראשון, 31 לדצמבר 2017