פרס התקציר המצטיין

פרס התקציר המצטיין בכנס למתמחה בקרדיולוגיה – 2018

כמידי שנה,  יוענק פרס התקציר המצטיין לשנת 2018.

הפרסים הכספיים יוענקו למתמחה בקרדיולוגיה אשר הגיש/ה תקציר כמחבר/ת ראשון/ה, ואשר זכה בניקוד הגבוה ביותר מבין המתמחים.

על המתמחה להיות מוכן להציגו בעל פה בפני פורום שופטים מצומצם, ואף בפני קהל הכינוס באם ייבחר.