פרס ע”ש דר’ עמי כהן לשנת 2018

הנחיות להגשת מועמדות לפרס החוקר הצעיר בכירורגית לב ע”ש דר’ עמי כהן לשנת 2018

הקרן מיועדת לחוקרים עד גיל 40 שנה בעת הגשת התקציר, שביצעו עבודה מקורית בתחום כירורגית הלב בישראל. עבודה שבוצעה בחו”ל לא תוכל להיות מוגשת לקרן זו.

הוראות הגשה:

  • ההצעה תוגש בצורת תקציר הזהה לתקציר הרגיל המוגש לכנס.
  • יש לצרף מכתב מהחוקר המעיד על כך שהעבודה הינה מקורית, טרם הוצגה או פורסמה, בוצעה בישראל והחוקר מבקש להכלילה במסגרת התחרות לקרן זו.
  • יש לציין במכתב את גיל החוקר.
  • את המכתב יש לכתוב על דף חלק ולא על נייר המכתבים של המרכז הרפואי אליו שייך החוקר, על מנת למנוע זיהוי המוסד בעת בשיפוט העבודות, הנעשה בשיטה “עיוורת”.
  • את המכתב יש לצרף כמסמך נפרד, ולא בגוף הודעת הדוא”ל.
  • יש לציין את פרטי ההתקשרות של החוקר: מען ומספר טלפון נייד.
  • חוקר יכול להגיש עד 2 עבודות בלבד.

מתוך התקצירים שיוגשו להערכה, תיבחרנה 3 עבודות שתוצגנה בישיבה מיוחדת במסגרת הכנס. צוות שופטים מיוחד אשר ישב בקהל יבחר מתוך 3 עבודות אלו, לאחר הצגתן, את העבודה שתזכה בפרס.

ניתן להגיש ההצעה גם למועמדות לפרס נויפלד ופרס קלרמן, אולם עבודה שתזכה באחד משני פרסים אלו לא תוכל לזכות בפרס עמי כהן.

תקצירים שהוגשו לפרס עמי כהן ולא זכו להיכלל בין 3 העבודות הטובות ביותר, יטופלו כתקציר רגיל במסגרת הכנס.

את המכתב מהמועמד בהתאם להנחיות יש לשלוח בדוא”ל למזכירות האיגוד בישראלי לכירורגית לב וחזה בלבד עבור מזכיר האיגוד דר’ ארז קכל בכתובת erezk@bezeqint.net

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום ראשון, 31 בדצמבר 2017