פרס ע”ש פרופ’ חנוך מילויצקי

הנחיות להגשת מועמדות לפרס המתמחה המצטיין בכירורגית לב וחזה ע”ש פרופ’ חנוך מילויצקי

הפרס מיועד למתמחים בניתוחי לב עד גיל 40 בעת הגשת המועמדות או גיל מאוחר יותר, אך לא יאוחר מ- 6 חודשים מסיום ההתמחות.

הפרס נועד לשימושו של הרופא עבור נסיעה להשתלמות קלינית או מחקרית בחו”ל בתום ההתמחות.

לפרס ייבחר מתמחה שהוכיח בתקופת התמחותו מסירות לחולים ולמקצוע וכישורים כירוגיים ומחקריים יוצאי דופן.

הוראות הגשה

  • קורות חיים מלאים בעברית או אנגלית
  • מכתב מהמועמד שיכלול: תוכניות עתידיות מבחינה קלינית ומחקרית, התחייבות לחזור ארצה בתום ההשתלמות
  • התחייבות להחזר הפרס במידה והמתמחה יחליט שלא לחזור ארצה.
  •  יש לציין במכתב את גיל החוקר.
  • שני מכתבי המלצה מתוכם אחד ממנהל המחלקה בו מתמחה ובו צריך לכלול שלאחר ההתמחות יש כוונה להעסיקו במחלקה (מגובה באישור מוסדי).
  • את המכתב יש לצרף כמסמך נפרד, ולא בגוף הודעת הדוא”ל.
  • יש לציין את פרטי ההתקשרות של החוקר: מען ומספר טלפון נייד.
  • לכל מועמד ייערך ראיון אישי.

 

את המכתב מהמועמד בהתאם להנחיות יש לשלוח בדוא”ל למזכירות האיגוד בישראלי לכירורגית לב וחזה בלבד

עבור מזכיר האיגוד ד"ר ארז קכל בכתובת erezk@bezeqint.net

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום ראשון, 31 בדצמבר 2017