פרס ע"ש פרופ' מישל מירובסקי לשנת 2017


 

הנחיות להגשת מועמדות להוקרה למצוינות בקרדיולוגיה

ע"ש פרופ' מישל מירובסקי  לשנת 2018

מטרת הפרס

לציין באמצעות הפרס  רופא / חוקר, אשר תרם וממשיך לתרום תרומה בולטת ייחודית לקידום הטיפול ו/או

למחקר בכל תחומי הקרדיולוגיה.

קריטריונים

– חבר האיגוד הקרדיולוגי בישראל.

– עד גיל  55.

– אזרח ישראל אשר רוב פעילותו הקלינית והמדעית עליה מועמד לקבל את הפרס, בוצעה בישראל.

 

הגשת המועמדות

המועמד יכול להגיש את מועמדותו באופן עצמאי, או שניתן להמליץ על מועמד מתאים.

להצגת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים מעודכנים באנגלית
  • מכתב מפורט באנגלית, המציין את הישגי המועמד אשר לדעתו או לדעת הממליץ מבטאים תרומה

ייחודית ומשמעותית  לטיפול / מחקר במחלות לב.

את המועמדויות יש לשלוח בדוא"ל למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל

 batiaziv@israel-heart.org.il

 המועד האחרון להגשת המועמדות: יום  א', 31  בדצמבר 2017