תכנית הכינוס


** לתשומת ליבך אם ברצונך לשנות את שם מציג התקציר המודגש בקו תחתון כפי שמופיע בתוכנית הכינוס, אנא צור קשר עם מזכירות הכינוס, בציון מספר התקציר: secretariat@israelheart.com 

**התוכנית נתונה לשינויים**